ขายบุหรี่

บอร์ด GLORY ไฟเขียวออก GLORY-W1 ให้ผถห.เดิม 2:1 รองรับขยายธุรกิจในอนาคต

  • 0 Replies
  • 39 Views
*

Prichas

  • *****
  • 3138
    • View Profile

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) หรือ Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ (Startup Platform Online) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GLORY-W1) จำนวน 135 ล้านหน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีอายุใช้สิทธิ 5 ปี สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกปี มีอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคาหุ้นละ 1 บาท โดยจะขึ้น XW (วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ) ในวันที่ 28 ต.ค.65 และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) ในวันที่ 31 ต.ค.65

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกวอร์แรนท์ (Warrant) GLORY-W1 ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อม และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด บริษัทฯก็จะได้เงินระดมทุนจำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งจะใช้รองรับการขยายธุรกิจในช่วงระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/65 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากจะมีการรับรู้ผลประกอบการจากบริษัท Startup 2 บริษัท ได้แก่ INFINITY TO INFINITY (INFINITY) เป็นบริษัท Startup ด้าน Cyber Security ครบวงจร ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนไปในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และบริษัท ดีดี-ทวินวัน จำกัด (DD II) เป็นบริษัท Startup ด้าน Healthcare & Lifestyle Business ซึ่งบริษัทฯได้เข้าลงทุนไปในช่วงปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โดยผลประกอบการของทั้ง 2 บริษัท จะเข้ามาเสริมตั้งแต่ไตรมาส 3/65 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ลงทุนใน DD II ในช่วงที่มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว และมีการรับรู้รายได้เกิดเข้ามาทันที ส่งผลให้สร้างรายได้ให้กับ GLORY ทันทีในไตรมาส 3/65 เป็นต้นไป ขณะที่ INFINITY ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายทีมงาน เพื่อรองรับงานที่จะเข้ามามากขึ้นในอนาคต คาดว่าในช่วงไตรมาส 2/66 จะมีการรับรู้ผลประกอบการจาก INFINITY ชัดเจน

สำหรับภาพรวมในปี 65 บริษัทฯ คาดรายได้จะสามารถเติบโตได้ที่ระดับ 20-50% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 93.43 ล้านบาท จากการขับเคลื่อนผ่าน 4 กลุ่มไลน์ธุรกิจ โดยประกอบด้วย 1.Main Business (กลุ่มธุรกิจเดิม คือ Startup Platform ประเภทวรรณกรรมออนไลน์ ได้แก่ Kawebook.com และ Jinovel.com ), 2.Main Business Prototype (การต่อยอดจากธุรกิจเดิม), 3.New Production Line Prototype (กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น กลุ่มเกมส์ ที่เตรียมเปิดตัวในช่วงไตรมาส 1/66 ) และ 4.Startup & SME Investment (การร่วมลงทุนในธุรกิจที่เป็นเทรนด์ในอนาคต) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการศึกษาขยายการลงทุนในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่ในระดับสูง ประกอบกับบริษัทไม่มีหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 2/65 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ระดับ 0.06 เท่า

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากความสำเร็จในการเข้าลงทุนใน 2 บริษัทในกลุ่ม Startup ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีแผนศึกษาการเข้าลงทุน กลุ่มธุรกิจ Startup เพิ่ม ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาในเบื้องต้นแล้ว 2 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ Media (สื่อ) และกลุ่มธุรกิจ Tech (เทคโนโลยี) โดยแผนการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างเร็วที่สุดคือภายในเดือนพ.ย.นี้

บริษัทฯมองโอกาสลงทุนในกลุ่ม Startup เนื่องจากมองว่าธุรกิจในกลุ่มดังกล่าว ยังมีแนวโน้มศักยภาพการขยายการเติบโตได้สูง เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นผลเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯมองการเติบโตในอนาคต หลังจากที่เข้าลงทุนในกลุ่ม Startup ว่า ตั้งแต่ปี 66 บริษัทฯจะมีสัดส่วนรายได้จากการลงทุนในกลุ่ม Startup ที่ประมาณ 30-60% ซึ่งจะผลักดันภาพรวมอัตราการเติบโตของรายได้รวม ตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป มีโอกาสเติบโตเฉลี่ยปีละ 20-50% ซึ่งสอดรับกับแผนการปรับโครงการธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็น Startup โฮลดิ้ง คอมพานี

ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมงานประเภทวรรณกรรมออนไลน์ ตลาด Platform (แพลตฟอร์ม) ดังกล่าว มีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณ 14% ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าตลาดภายในประเทศไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตสูงเช่นกัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ จะมีอายุตั้งแต่ 18-40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่แล้ว ดังนั้น จึงถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของอนาคต